Fətullah Zövqi. ŞEİRLƏR

DAR!

Sıra sənə çatdı
Gəl
Ağ kəndirlərin bacasından bax!
Arxayınam ki,
Anılarına
Başqa bir kef çökəcək!
Bu dirsəkli dirəklərdə əsən
Ərsin boğazların sıralanmış uçuşudur
...Sevgilərini burax
Gəl
Ağ kəndirlərin bacasından bax!


SƏN!

Sən
Yalnız
Bir ulduz ola bilərsən;
Nə yandıra bilərsən
Nə söndürə bilərsən
Ancaq yana bilərsən!
İşıqlana bilərsən!

NİSGİLİM

Səni
Anılarını
Unuduram.
Sənsiz
Sevgisiz
Soluram.
Bu son nisgilim
Sən, sevgilim,
Çıxma canımdan,
Çəkilmə məndən,
Boğuluram!

Qaynaq (ərəb əlifbası ilə): http://zovqi.blogfa.com/


0 Şərh

  Haqqımda

  My Photo
  Məsiağa Məhəmmədi
  Tam profilimə bax
  ۞ Yazılardan istifadə
  zamanı müəllif və qaynaq
  mütləq göstərilməlidir.

  Sayğac  Page Ranking Tool

  Ədəbiyyat saytları

  Azərbaycan ədəbiyyatı

  İzləyicilər