Dədə Katib. ŞEİRLƏR

Xəbər verildiyi kimi, bu günlərdə Güney Azərbaycanın tanınmış el şairi Dədə Katibin «Günümüz aydın» adlı sayca üçüncü kitabı işıq üzü görüb. Həmin kitabdan üç şeiri sizə təqdim edirik.

OĞLUYAM

Yaradana şükr elirəm,
Mən bir müsəlman oğluyam.
Fikr etməmiş danışmaram,
Bir doğru insan oğluyam.

İlham almışam Qurandan,
İbrət almışam zamandan,
Qorxmaram tozdan, dumandan,
Dalğalı tufan oğluyam.

Mən bir türkəm, bozqurdluyam,
Oğuz, Dədə Qorqudluyam,
Bir qızğın atəş odluyam,
Bir qeyrətli qan oğluyam.

Dədə Katib, elim türkdür,
Doğru-düzgün yolum türkdür,
Xoş danışan dilim türkdür,
Mən Azərbaycan oğluyam.

OYANSIN

Qadir Allah, getsin qışın dumanı,
Yenə bahar gəlsin, güllər oyansın.
Çiçəklənsin yurdumuzun hər yanı,
Yağmur yağsın, coşqun sellər oyansın.

Güllər bizim olsun, qazlar bizimki,
Sözlər bizim olsun, sazlar bizimki,
Marallar bizimki, nazlar bizimki,
Yayla yaşıllaşsın, ellər oyansın.

Qüdrətlənsin iyitlərin qolları,
Güclənək, qapsayaq sağı, solları,
Vuraq, pozaq, açaq bağlı yolları,
Caddələr şən olsun, yollar oyansın.

Bir-birə dayansın güclü çiginlər,
Qarabağdan çıxsın quduz xainlər.
Bakıda oxusun aşıq qadinlər,
Barmaq mizrab çalsın, tellər oyansın.

Dədə Katib, qısatmaram dilimi,
Həqqə doğru bağlamışam belimi,
Çox sevərəm Azərbaycan elimi,
Azərbaycan türki dillər oyansın.


NƏ ADƏTDİR?

Qadir Allah, nə adətdir zamanda?!
Yoxsulun düz sözün heç kəs haqlamır.
Nə qohum, nə qardaş, nə də qonşular,
İllər dönür, bir-birini yoxlamır.

Mömin qardaş hərdən toya gələndə,
Minlik səpir toyçuları görəndə,
On beş tümən müstəhəqqə verəndə,
Sancı tutur, sübhə kimi yuxlamır.

Elm məclisindən dolanır uzaq,
Mənalı sözlərdən olubdur qaçaq,
Mənasız sözlərə qoç oğlu qoçaq,
Əngi bərkdi, ha danışır laxlamır.

Dədə Katib əyri yoldan qəyidir,
Fələk dəyirmandı, xəlqi üyüdür,
Bir ata bir sürü övlad böyüdür,
Səkkiz oğul bir atanı saxlamır.


Qaynaq (ərəb əlifbasında): http://aratquluncu.blogfa.com/post-52.aspx


0 Şərh

  Haqqımda

  My Photo
  Məsiağa Məhəmmədi
  Tam profilimə bax
  ۞ Yazılardan istifadə
  zamanı müəllif və qaynaq
  mütləq göstərilməlidir.

  Sayğac  Page Ranking Tool

  Ədəbiyyat saytları

  Azərbaycan ədəbiyyatı

  İzləyicilər