Qafur Tağıoğlu. ŞEİRLƏR

ÜRƏK DOLU GÖYƏRÇİN

Apar məni uşaqlıq beşiyinə
böyüklərdən, böyüklükdən incimişəm
uşaqlıq beşiyinə apar məni
Gözlərim əkiz yetim uşaq
ağlamadan yorulub yatsın
anamın kiprik səsinə oyanım
Ürək dolu göyərçin səsinə
qaytar yenə
Dodaqlarım və anamın əlləri
öpüşlərimi yer-göy tutmasın.

OLAN-OLMAZ

İndi ki tanrıların qulağı ağır eşidir
bağırmayın məni kəlmələr
boş yerə bağırmayın
Olan-olmazıma bir kibrit çəkib
yardımçı çağırmayın
Zəlzələ görmüş bir damam
nəyim qalıb?
Anasın öldürmüş uşağam
kimim qalıb?
Bağırmayın
heç yardımçı çağırmayın

POSTMODERN

Bura postmodernistin durağı
burada bütün anlamları qoyub keçməlisən
qoltuq ciblərinədək axtarırlar
Kimsən
kim imişsən
unut
Pasportu olmaq yasaq
Hamının ad günüdür
Adın nədir?
Sən də özünə ad qoy
Həyat burdan başlanır
bura dünyanın əvvəlidir…

HƏR İKİMİZ

Mən və sən hər ikimiz satılmışıq
Fərqimiz?
Mən beş yüz minə
sən yüz dənə beş minə
Mən və sən hər ikimiz aldanmışıq
mən bir böyük yalana
sən min bir kiçik yalana
Mən və sən hər ikimiz inanmışıq
sən kitabsız peyğəmbərə
mən peyğəmbərsiz kitablara
Hər ikimiz göz dikmişik
birimiz göy tanrısına
birimiz əl tanrısına
Hər ikimiz qalmışıq
keçmişlər dönümündə
gələcək döngəsində

QARABAĞIM

Günəşin xırmanı sovrulursa da,
tərpəniş
dodaqlarımda donub
Səni haraylamaq
daş kimi dilimdən asılıb
Gəl, dedim
körpü salaq
gözlərdən ürəklərə
Xəzərin qırağından
sənə balıqqulağı toplamışam
Vətən övladımın aşiqlik mahnıları
bütün dənizlərdə ləpələnəcək
Ayaq səslərim bütün yolları oyatdı
sənə baxan yol
gərək ki belə uzaq olmayaydı
amma olubdur
Belə qanlı olmayaydı
amma olubdur

Araz dodaqlarından öpmək istəyir
Oxuduğum vətən mahnısıdır
Sənin vətənin haradır?
Dünya kəndinin yuxusu çox şirindir
Ayağının altında yer dayanmır
yersizcə göylərə aldanmaq nədir?
Hər ayaq qoymada min qorxu var
Kimdi yarpaq kimi
tökülən baltaların ayağına
Çürümüş tabutlar tək
ölümə sarı sürünən
ayaqları altında tikanlı simlər?
Sənsən
Kimdi gözləri islanmış
öldürücü acılardan?
Sənsən
Kimdi
basılmış
satılmış
didələnmiş
parçalanmış
qolları kimi ayaqlarına buxov bağlanmış?
Sənsən
Sənə oxşama demək
yabaçı dilində
Sənə oxşama demək
ölümdən də qorxuludur.


________
Şeirlər müəllifin «Talvasalı günlər» (Ərdəbil, 2008) adlı kitabından seçilərək, ərəb əlifbasından latın qrafikasına çevirilmişdir – M.M.


0 Şərh

  Haqqımda

  My Photo
  Məsiağa Məhəmmədi
  Tam profilimə bax
  ۞ Yazılardan istifadə
  zamanı müəllif və qaynaq
  mütləq göstərilməlidir.

  Sayğac  Page Ranking Tool

  Ədəbiyyat saytları

  Azərbaycan ədəbiyyatı

  İzləyicilər