Səttar Gülməhəmmədi. ŞEİRLƏR

MƏLƏK KİMİ

Nə döyürsən pəncərəmi?
Vaxtsız əsən külək kimi!
Başım üstdən dərdi, qəmi
Ələyirsən ələk kimi.

Adın qızıl, özün missən,
Qaradaban, üzü pissən,
Aldadıcı bir İblissən,
Görünsən də mələk kimi.

Həqiqətə inanmazsan,
Əyri yoldan usanmazsan,
Nə qandırıb, nə qanmazsan,
Daş bağırlı ürək kimi.

Şərdir arzu-əməllərin,
Gündə eylər qan əllərin,
Xeyir verməz əməllərin,
Şirəsi yox pətək kimi.

Ömrün-günün ötsə də yaz,
Dünya mənə, deyirsən, az.
Qarnın acdır, gözün doymaz,
Bərəkətsiz ətək kimi.

Vüsal yolun bağlayan çən
Qaçar bir gün, gələr gedən.
Dönər sənin də dönərgən,
Çarxı dönmüş fələk kimi.

Səttaram, andığım günlər,
Oduna yandığım günlər,
Sənə inandığım günlər,
Dağıldı bir kələk kimi.


KƏLBƏCƏRSİZ NƏ GƏZİRSƏN GƏNCƏDƏ?


Kəlbəcərli şair Bəhmən Vətənoğluna

Bu dünyanın az gəli var, çox gedi,
Gələn düşər tələsinə, a Bəhmən!
Bizi yaman içimizdən qurd yedi,
Döz zamanın şələsinə, a Bəhmən!

Eşqin bəlli hər qocaya, gəncə də,
Baş əyirəm sinəndəki gəncə də,
Kəlbəcərsiz nə gəzirsən Gəncədə?
Uyma vaxtın hələsinə, a Bəhmən!

Gözümüzü kor yaratdı Yaradan,
Çoxmu çəkər bu zülməti yara dan?!
Mən bu dərddən, sən o kəskin yaradan,
Yanasıyıq sinə-sinə, a Bəhmən!

Odu sönməz haqq adınlı kürəmin,
Haqq da bizdən əsirgədi kərəmin,
Əlim çatmaz o dağlarda Kərəmin
Qarda qalan lələsinə, a Bəhmən!

Dərd ocaqlı, qəm şələli o dağlar,
Bax, Bəhmənsiz, Sücaətsiz od ağlar.
Mirsəyyafsız sinəmdəki o dağlar,
Min dağ olur beləsinə, a Bəhmən!

Ellər deyər buz bulaqlı gözələr,
Vüsal yolun hey ilmələr, gözələr,
Səttarın da ürək qanın göz ələr,
Gözlərinin giləsinə, a Bəhmən!


ÜRƏYƏM MƏN


Kimliyimi soruşursan,
Suya həsrət özəyəm mən.
Dərd əlindən qəm dağında
Xəzan vurmuş çiçəyəm mən.

Hər sinəyə dağılmışam,
Sanki şirin nağılmışam,
Bir vaxt igid oğulmuşam,
İndi quru bəzəyəm mən.

İntizarın düzlərində,
Yandım hicran sözlərində,
Həsrət eşqin gözlərində,
Qalan arzu, diləyəm mən.

Öz gülümü dərə-dərə,
Günahsız düşmüşəm şərə,
Zülm əlilə iki yerə,
Bölünmüş bir ürəyəm mən.

Səttaram, könlümün teli
Hər zaman oxşayıb eli.
Dosta əsən səhər yeli,
Yada çovğun küləyəm mən.0 Şərh

  Haqqımda

  My Photo
  Məsiağa Məhəmmədi
  Tam profilimə bax
  ۞ Yazılardan istifadə
  zamanı müəllif və qaynaq
  mütləq göstərilməlidir.

  Sayğac  Page Ranking Tool

  Ədəbiyyat saytları

  Azərbaycan ədəbiyyatı

  İzləyicilər