Vədud Dusti (İlqar). ŞEİRLƏR

Şair və tərcüməçi Vədud Dusti (V.İlqar) 1969-cu ildə Marağada doğulub. Tehranda hüquq təhsili alıb, sonra Təbriz universitetində ədəbiyyat üzrə magistraturanı bitirib. İndiyədək “Zeytun işığında”, “Allah rəhmət eləsin” və s. kitabları nəşr olunub.UÇMAQ


Qartalıq
adımız qartal
Amma
qartalır dizimiz
qartalır qanadımız
Demirəm uçmuruq
uçuruq biz
Amma
divar kimi
dam kimi
u
çu
ruq
Adam kimi
uçuruq.

ŞAM

Çiynində əsərək işıq bayrağı
dan sökülənədək
kəfən əynində
gecə ilə döyüşdün
igidcəsinə
qan-tərin içində
yerə güpsədin
gecənin arxasın
doğruldu arzun:
şərəfli yaşadın
şərəfli öldün
İndisə xoruzlar
ayağa qalxıb
səni alqışlayır
Sağ ol... çox sağ ol!
Ay ömrünü Günəşə bağışlayan şam!


TANIMAQ OLMAYIR

Heç kimi, heç nəyi tanımaq olmayır
Dünənin
kişilik vəsfinə həsr edən
bu günün keçirir
müxənnəslər kimi
Axtalıq naminə
sabahın toy tutur.

Heç kimi, heç nəyi tanımaq olmayır
Dünənin axtası
bu gün ad sümsünür
ürəyi hələ də
sümürgə olaraq şöhrətə
keçəcək yolları
sulayır büsbütün
süpürür bir daha
Kişilik axtarır sabaha

Heç kimi, heç nəyi tanımaq olmayır
Ömürlük yas üzü görməyən
lıqqalar içində ləhləyən
lovğagöz qarğalar
nədənsə həmişə qaraya bürünür!
Belədir dünyamız
belədir əzəldən
qabandan inəyi tanımaq olmayır
heç kimi, heç nəyi tanımaq olmayır.


MAVİ MƏSAFƏ

Heç bilirsənmi
bütün qatarların alın yazısı
ayaqlarındadır?
Və təkərlərində
pərdə-pərdə
təkrar Vağzalısı naxışlanıb?
Və üsyan
anlaşılmaz bir kəlmədir
beyinlərində?
Və qəbristan
heç bilirsənmi
bizim enəcəyimiz son vağzal deyil?
Burada yalnız
qatarlar dəyişilir
Biz durnalara qoşuluruq
səfər, səfərdir
Və qurtuluş gəraylısı dodaqlarda
mavi məsafədən ötüb
bir görünməz nöqtəyə üz qoyuruq
Yolumuz bir
Və hamı
bir nəfərdir.


BİLMƏYİRƏM

Məndə qəmlər nədəndi, bilməyirəm.
Mən dağam, qəmsə çəndi, bilməyirəm.

Yusifim itməyibdir, amma ürək
Niyə beytül-həzəndi, bilməyirəm.

Göz açıb könlümü əsir gördüm,
Kimsə atmış kəməndi, bilməyirəm.

Bir nəfər hey içimdə nərə çəkir,
Mən oyam, ya o məndi, bilməyirəm.

Özümü sürgün etdim öz içimə,
Hansı torpaq vətəndi, bilməyirəm.

Varlığımdan soruşsanız da mənim,
Cavabım “yox”du, “hən”di, bilməyirəm.0 Şərh

  Haqqımda

  My Photo
  Məsiağa Məhəmmədi
  Tam profilimə bax
  ۞ Yazılardan istifadə
  zamanı müəllif və qaynaq
  mütləq göstərilməlidir.

  Sayğac  Page Ranking Tool

  Ədəbiyyat saytları

  Azərbaycan ədəbiyyatı

  İzləyicilər